Zvládnu Umím Dokážu !

ZUD

Každý, kdo přijde k nám do oddílu začíná plnit nováčkovskou zkoušku – ZUD (Zvládnu -  Umím -  Dokážu).


Jsem odvážný – překonání strachu, odvážný čin (uděluje vedoucí)  
Pomáhám ostatním – za pomoc kamarádovi (uděluje vedoucí)
Vedu si deník- 10 listů se zápisky z výprav a schůzek. Není to čmárák !
Jsem už 3 měsíce v oddíle – a mám 75% docházku     

Chovám se slušně – dlouhodobě dobré chování   
Nosím zelenou košili - na výpravy a na schůzky    
Vím, kdo jsou moji vedoucí – znát jména, zapsaná telefonní čísla a e-mailové adresy
Patřím k ČTU - co to je, k čemu to je, znak

Vyluštím šifru- 2 různé šifry
Zvládnu  přišít knoflík - tak aby pevně držel
Umím pracovat s kapesním nožem  - zásady práce, podávání, nakrájet bramboru
Uvážu 6 základních uzlů – a vím k čemu slouží  

Umím se orientovat v terénu -světové strany, jít podle mapy a buzoly
Dodržuji oddílové zákony – znám a chovám se tak  
Umím si sám sbalit batoh – na vícedenní výpravě
Vím vše důležité o klubovně- adresa, kdy jsou schůzky a co s sebou na schůzku

Umím přijmout zprávu morseovkou – přijmout a vyluštit zprávu  (praporky)
Poznám rostliny a zvířata – poznat rostliny v přírodě, povídání o libovolném zvířeti
Dokážu rozdělat oheň – bez použití papíru  se zápalkami,  musí hořet 5 minut
Vím, jak ošetřit drobná poranění –důležitá telefonní čísla, praktické ošetření       

Přispívám  k ochraně přírody – vysadit stromeček, nasbírat odpadky v přírodě atd.
Jezdím  na jednodenní výpravy - minimálně 2x
Mám Krabičku Poslední Záchrany   - uvnitř  min.10 věcí, u každé vědět k čemu je
Jezdím na vícedenní výpravy – minimálně 2x    

 

      
Řádným členem oddílu se každý nováček stává až po splnění ZUD. Po splnění je nováček přijat do oddílu při slavnostním rituálu. Každý dostane oddílové nášivky na zelenou košili a právo na nošení oddílového trička.