Oddílové zákony

 

Chovej se čestně, mluv pravdu a nepodváděj
Poslouchej starší a važ si jejich slov
Buď dobrým ochráncem přírody
Vždy šiř dobré jméno klubu
Buď slušný a zdvořilý
Pomož, je-li to třeba
Dodržuj své slovo