Pro rodiče

ČTU T.K. Cassiopeia

Česká tábornická unie, tábornický klub Cassiopeia, působí od roku 1998 v městské části Brno-Chrlice. Nabízí svým členům celoroční činnost v podobě schůzek a výprav, jejichž vrcholem je dvotýdenní letní tábor.Schůzky probíhají na klubovně, ale vycházíme i do blízkého okolí. Pořádáme jednodenní a víkendové výpravy do bližšího i vzdálenějšího okolí Brna.

Česká tábornické unie je Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR uznaná nezisková organizace pro oblast práce s dětmi a mládeží ve volném čase.
O děti se starají zkušení vedoucí, kteří si během roku neustále zvyšují svou kvalifikaci v práci s dětmi pomocí různých kursů, pořádaných Českou tábornickou unií.

Schůzky vedou zkušení vedoucí a instruktoři, kteří mají praxi v oddílu a školení Velká a Malá placka, Zdravotnický kurz. Více o vedoucích.

Schůzky

Oddíl se schází 1x týdně na oddílových schůzkách. Děti mohou být dle věku, zkušeností a časových možnosti, rozděleny do družin, které se schází vždy 1x týdně pod vedením vedoucí (vedoucího) staršího 18ti let. Schůzky probíhají na naší klubovně na Zámecké 68, zvonek je u branky.  mapa 

Každý člen oddílů nosí na schůzky základní vybavení, který by na schůzkách mohl potřebovat - výstroj na akce, za věci na schůzku získávájí členové body do celoročního bodování a k celoroční  hře, která oddílovou činnost provází. Účast na schůzkách je povinná, v případě nemoci či jiných aktivit členové získávají 5 bodů za omluvenou neúčast (SMS, telefon, e-mail). Na schůzkách probíhá kromě her také výuka tábornických i jiných dovedností a plnění oddílových zkoušek.

Aktuální čas schůzek: V současné době se schází jedna družina, vždy v pátek 16.30-18.00 hod.

Výpravy

Oddíl pořádá jednodenní výpravy 1x 14 dní, pravidelně v neděli, do blízkého i vzdálenějšího okolí města Brna. Cílem výprav je seznámit děti s přírodou i pamětihodnostmi Brněnska, ale i jednotlivých městských částí Brna. Výpravy doplňují celoroční činnosti oddílu. Během roku oddíl připravuje i 2-3 vícedenní výpravy (pátek - neděle). První je vánoční výprava, kterou pořádáme vždy poslední víkend před Vánocemi na chatě Bumbálka u Olešnice.  Další vícedenní výpravou je výroční oheň oddílu, který bývá vždy v květnu nebo červnu. Jedná se o výjimečné setkání bývalých i současných členů a kamarádu oddílu.

Návratky

Na každou výpravu připravujeme pozvánky, kterou získají členové vždy dva týdny před uskutečněním výpravy. Pozvánka na výpravu bývá vždy zveřejněná na webu v aktualitách (případně zaslána rodičům e-mailem). Na pozvánce jsou základní informace o srazu i návratu z výpravy, jízdenkách (počtu zón, ceně) a vybavení, které je potřeba. To je označené zkratkam Z-1, L-1, Z-2, L-2 (zimní, letní výbava na jednodenní výpravu, zimní, letní výprava na vícedenní výpravu) - viz. výstroj na akce. Kromě toho je na pozvánce i seznam věci, které jsou potřeba navíc. Součástí pozvánky je i "návratka", kterou podepisují rodiče, že souhlasí s účastí svého dítěte na výpravě. V případě neodevzdání návratky na poslední schůzce před výpravou (nebo přímo na výpravě), znamená neúčast člena na výpravě. Výprava se také nekoná, pokud na sraz příjdou méně než 3 členové.

Příspěvky

Členové, kteří chodí do oddílu více než 3 měsíce, platí jako všichni ostatní, 25,- Kč měsíčně a roční příspěvek pro členy České tábornické unie, který činí 80,- Kč pro žáky a studenty. Všichni registrovaní členové dostanou průkazku člena ČTU, který slouží zároveň jako doklad pro poloviční jízdné na autobusovou a vlakovou dopravu. Příspěvky vybíráme  1xročně, během ledna-února, na celé období, tedy v součtu za celý školní rok to činí 330,- Kč.
Svou cenu mají i jednodenní a vícedenní výpravy. Cena je proměnlivá, vypočítává se z nákladů na jízdné, stravné a pomůcky na progjram.

Oddílový kroj, zkoušky

Všichni členové nosí na schůzky, výpravy zelenou košili, která neobsahuje žádné nášivky. Ty získají členové za splnění nováčkovské zkoušky - ZUD (Zvládnu - Umím - Dokážu). Zkouška obsahuje 24 dílčích zkoušek z různých tábornických dovedností. Za splněnní každé  zkoušky dostane člen nálepku do ZUD. Za splnění všech zkoušek získá každý člen oddílové tričko a nášivky na levé rameno košile. Poté jsou připraveny další, pokročilé zkoušky, za které členové získávají znalostní nášivky na pravé rameno košile.

Oddílová komunikace

Rodičům nabízíme možnost zasílání oddílových aktualit e-mailem, ke komunikaci slouží take adresa hlavní vedoucí oddílu Helena Selucká - hselucki@gmail.com.

Oddíl vydává také 1x za 2 měsíce oddílový časopis, který najdete na webu oddílu.